Oznamy TK Ružomberok

Hrací poriadok

Zásady obsadzovania tenisových kurtov:

 

  1. Závodní hráči obsadzujú tenisové kurty vo vyznačených termínoch 
  2. Rekreační hráči obsadzujú voľné tenisové kurty tak, že sa píšu dvojice hráčov, pričom každý hráč má právo na dve hracie jednotky po 1,5 hod. v týždni a jednu hraciu jednotku v sobotu a nedeľu. Platí zásada, že ďalšiu hraciu jednotku si objedná hráč až po odohratí predchádzajúcej hracej jednotky. Ak sú tenisové kurty voľné a nikto si hraciu jednotku nerezervoval,toto obmedzenie neplatí.
  3. Neobsadený tenisový kurt môže obsadiť ktorýkoľvek hráč po uplynutí čakacej doby 10 min. bez toho, aby sa zapisoval do hracieho plánu a táto hracia jednotka sa mu nezapočítava do kvóty.
  4. Tréningy závodných hráčov budú prebiehať do 15:30 hod. max. na 6 tenisových kurtoch, do 18:00 hod.na max. 3      tenisových kurtoch v pracovných dňoch.

 

                                                                                                                                                                  

Povinnosti hráča:

 

 - Vstup na tenisové kurty majú povolený iba hráči, ktorí majú vhodnú tenisovú obuv a uhradené hodinové hranie.

 - Pri hodinovom hraní sa poplatok za tenisový kurt platí vopred správcovi (v  jeho neprítomnosti v Tenis bare).

- Pred začatím hry sú hráči povinní poliať tenisový kurt resp. požiadať správcu.

- Po ukončení hry sú hráči povinný upraviť tenisový kurt do pôvodného stavu sieťkou resp. metlou.