Tenisový klub Ružomberok

D. Makovického 26, 034 01 Ružomberok

+421 905 160 969  správca a tajomník                  rezervácia tenisových kurtov 

Facebook

IČO 31941346

DIČ 2020590297


Kontaktujte nás ...

Predseda klubu a  štatutárny zástupca: JUDr. Branislav KLUKOŠ

Podpreseda klubu:  Vladimír ACHIMSKÝ

Tajomník klubu a správca kurtov: Ing. Jozef VIRÁG  

Členovia výboru: Ing. Dušan OŠKO , Bc. Pavol BALÁŽIK