Hrací poriadok

zásady obsadzovania Tenisových kurtov:

 

  1. Závodní hráči obsadzujú tenisové kurty vo vyznačených termínoch a dvorcoch
  2. Rekreační hráči obsadzujú voľné tenisové kurty tak, že sa píšu dvojice hráčov, pričom každý hráč má právo na dve hracie jednotky po 1,5 hod. v týždni a jednu hraciu jednotku v sobotu a nedeľu. Platí zásada, že ďalšiu hraciu jednotku si objedná hráč až po odohratí predchádzajúcej hracej jednotky. Ak sú tenisové kurty voľné a nikto si hodinové hranie nerezervoval  toto obmedzenie neplatí.
  3. Neobsadený tenisový kurt môže obsadiť ktorýkoľvek člen TKR po uplynutí čakacej doby 10 min. bez toho, aby sa zapisoval do hracieho plánu a táto hracia jednotka sa mu nezapočítava do kvóty.
  4. Tréningy závodných hráčov budú prebiehať do 15:30 hod. max. na 6 tenisocvých kurtoch do 18:00 hod.na max. 3 tenisových kurtoch v pracovných dňoch.

 

                                                                                                                                                                 

TK Ružomberok na webe

Webová stránka !

Vážení členovia, hráči, rodičia, tréneri a priatelia TK Ružomberok.

Aj touto cestou Vás chceme všetkých poprosiť o zaslanie starších fotografií a informácií z prostredia TK Ružomberok alebo z turnajov a súťaží , na ktorých sa zúčastnili hráči nášho klubu. Príspevky prosím zasielajte na mail mesiarmarko@gmail.com.

Ďakujeme