O nás

Erb mesta
Erb mesta
Pohľad z Čebraťa
Pohľad z Čebraťa

TK Ružomberok 

Tenisový klub bol založený v roku 1953. Areál TKR sa nachádza v západnej časti mesta Ružomberok pri vstupnej bráne do Hrabovskej doliny pod vrchom Čebrať.  TK Ružomberok disponuje 6. antukovými dvorcami a ubytovacími a spoločenskými priestormi. Klub má okolo 70 členov ( 40 hráčov je registrovaných v STZ ). Hlavnou úlohou TK Ružomberok je získavanie a výchova tenisovej mládeže, zabezpečenie tréningového procesu a súťažného tenisu ( jednotlivci a družstvá ) v okrese Ružomberok. Taktiež poskytuje nadšencom tenisu svoje priestory pre amatérsky a rekreačný tenis.


Predseda klubu, štatutárny zástupca: JUDr. Branislav KLUKOŠ

Podpreseda klubu:                              Vladimír ACHIMSKÝ

Tajomník klubu a správca kurtov:        Ing. Jozef VIRÁG

Členovia výboru:                                  Ing. Dušan OŠKO

                                                              Ing. Dušan DUJAVA

                                                              Bc. Pavol BALÁŽIK