O nás

Erb mesta
Erb mesta
Pohľad z Čebrate
Pohľad z Čebrate

TK Ružomberok 

Tenisový klub bol založený v roku 1953. Areál TKR sa nachádza v západnej časti mesta Ružomberok pri vstupnej bráne do Hrabovskej doliny pod vrchom Čebrať.  TK Ružomberok disponuje 6. antukovými dvorcami a hospodárskou budovou ( momentálne slúži ako internát pre talentovanú futbalovú mládež MFK ). Klub má okolo 70 členov ( 40 hráčov je registrovaných v STZ ). Hlavnou úlohou TK Ružomberok je získavanie a výchova tenisovej mládeže, zabezpečenie tréningového procesu a súťažného tenisu ( jednotlivci a družstvá ) v okrese Ružomberok. Taktiež poskytuje nadšencom tenisu svoje priestory pre amatérsky a rekreačný tenis.