Rozpis tréningov prípravky 

I. skupina prípravka 1 : tréningy : pondelok a štvrtok 16,00 - 17,00 hod.

1. Rúdziková Sofia,

2. Kovalčíková Barbora,

3. Kapláňová Adela,

4. Hromada Tobias,

5. Saparová Lára,

6. Šlichtík Leo

II. skupina prípravka 2 : tréningy : pondelok a štvrtok 17,00 - 18,00 hod.

 1. Pongrácz Lukáš,

 2. Malý Matúš,

 3. Veselovská Ivana

 4. Pasch Mathias

 5. Straňák Lukáš

 6. Kramárová Petra

 7. Štenda Sobastián

III. skupina deti do 8 rokov : tréningy : pondelok a štvrtok 18,00 - 19,00 hod.

 1. Vrtichová Alica,

 2. Halčinová Zuzana,

 3. Malá Zuzana,

 4. Palušáková Sára,

 5. Puskeilerová Nelka,

 6. Ďurišíková Nina

IV.skupina deti do 10 rokov : tréningy : pondelok a štvrtok 19,00 - 20,00 hod.

 1. Vrtichová Júlia,

 2. Halčinová Tatiana,

 3. Drusková Mirka,

 4. Smoleková Ella,

 5. Ďurišík Daniel


Časy tréningov a presuny detí do iných skupín v prípade potreby upravíme.

V prípade nepriaznivého počasia sa informujte u Ing. Jozefa Virága na tel : 0905 160 969