Tenisový klub Ružomberok

D. Makovického 26, 034 01 Ružomberok

+421 44 432 16 20

+421 905 160 969

správca a tajomník

rezervácia tenisových kurtov 

rbktenis@gmail.com - zabezpečenie chodu TKR

rbktenisovetreningy@gmail.com - zabezpečenie tréningového procesu

IČO 31941346

DIČ 2020590297