Oznamy pre členov TKR

Členské poplatky pre rok 2022

Člen s hlasovacím právom               dospelý hrajúci ...................................... 60,- €

                                                            dospelý nehrajúci .................................. 30,- €

                                                            dôchodca ................................................ 20,- €

Člen bez hlasovacieho práva          dospelý .................................................... 40,-€

                                                            dospelý registrovaný STZ .................... 40,- €

                                                            dorastenec .............................................. 20,- €

                                                            študent ..................................................... 20,- €

                                                           žiak ............................................................ 10,- €

                                                           deti do 10 rokov iba registrácia STZ ..... 5,- €

Členský poplatok TKR je povinný uhradiť každý člen do 31 mája 2022 !!!

Členský poplatok sa môže vyplatiť v hotovosti správcovi alebo poukázať na účet SK45 0200 0000 0012 2984 2155 s uvedením mena platiaceho, V.S. 2022


Vážení členovia, hráči, rodičia, tréneri a priatelia TK Ružomberok

Touto cestou Vás chceme všetkých požiadať o zaslanie starších fotografií a informácií z prostredia TK Ružomberok alebo z turnajov a súťaží ,   a ktorých sa zúčastnili hráči nášho klubu. Príspevky prosím zasielajte na mail rbktenis@gmail.com.

Ďakujeme