Silvestrovská kapustnica

Vážení členovia,

výbor TK Ružomberok Vás srdečne pozýva spolu s rodinnými príslušníkmi na Silvestrovskú kapustnicu spojenú s vyhodnotením tenisovej sezóny 2018, ktorá sa uskutoční v piatok

28.12.2018 v klubovni TK Ružomberok o 17:00 hod.

Program :

1. Krátky príhovor predsedu TKR p. JUDr. Branislava Klukoša.

2. Informácia o hospodárení - p. Ing. Jozef Virág.

3. Vyhodnotenie tenisovej sezóny 2018

4. Kapustnica,voľná zábava


Výbor TK Ružomberok