,,Po tom, čo sa náš cieľ definitívne stratil z očí, zdvojnásobili sme naše úsilie.,, Mark TWAIN 

Úspechy hráčov TK Ružomberok

Alex MESIAR (neaktívny)

17. rokov 

2.miesto ml.žiaci (2013),,D,,Kys.N.Mesto

3.miesto ml.žiaci (2013),C,Tren.Teplice

3.miesto ml.žiaci (2013),,D,,Slov.Lupča 


Matúš PUSKEILER (aktívny)

16. rokov

Matúš sa zatiaľ výraznejšie nepresadil, ale je veľký  bojovník a je iba otázkou času, kedy to príde.

 ,,Držíme palce.,,

Martin PALIDER  (aktívny)

18. rokov

3.miesto muži 2019 C Lieskovec

2.miesto dorast 2018 C RBK štvorhra

3.miesto dorast (2018) ,,D,, B.B
3.miesto muži (2017) ,,D,, L.Sliače
1.miesto dorast (2017) ,,C,, Lieskovec  
1.miesto dorast (2016) ,,D,, Zvolen 

1.miesto dorast (2016) ,,D,, B.Bystrica

1.miesto dorast (2016) ,,D,, L.Mikuláš

1.miesto dorast (2015) ,,D,, Zvolen

3.miesto dorast (2015) ,, D,, B.Bystrica

1.miesto st.žiaci (2014),,D,, Ružomberok

3.miesto st. žiaci (2014) ,,D,, Zvolen 

3.miesto st. žiaci (2014),,D,,Kys.N. Mesto

 


Lucia ŠURABOVÁ (neaktívna)

20. rokov

2.miesto dorast (2015) ,,D,, Levoča

2.miesto dorast (2014) ,,D,,Tren.Teplice

3.miesto st.žiačky (2013),,D,,Vel.Krtíš

3.miesto st.žiačky(2013),,D,,Ružomb.


Sebastián INGVORSEN (aktívny)

16. rokov

3. miesto st.žiaci ( 2017 ) ,,C,, Prešov             2. miesto st.žiaci ( 2017 ) ,,D,, Rbk štvorhra   3. miesto st.žiaci ( 2017 ) ,,D,, Ružomberok 

3. miesto ml.žiaci ( 2015 ) ,,D,, RužomberokRomanka TARAJOVÁ  (aktívna)

 20. rokov

2.miesto ženy (2018) ,,B,,Sl. Ľupča 

3.miesto ženy (2018) ,,B,,KNM

1.miesto ženy (2018) ,,C,,Liekovec

2.miesto dorastenky (2017) ,,MR,,Lieskovec
1.miesto ženy (2017) ,,C,,B.Bystrica  

3.miesto ženy (2016) ,,A,,Dúbravka

3.miesto dorast (2015) ,,C,, Levoča

1.miesto dorast (2015) v Čechách

2.miesto ženy (2015) ,,A,, Ružomberok

2.miesto dorast (2014) ,,C,, Zvolen

1.miesto dorast (2013) ,,D, Ružomberok

3.miesto dorast (2013) HMR KNM

3.miesto dorast (2013) ,,C,,  SNV

1.miest33o st.žiačky (2013),,C,, Slov.Lupča

2.miesto st.žiačky (2013),,D,,Rbk

1.miesto dorast (2012) ,,D,,B.Bystrica

3.miesto st.žiačky(2012) ,,D,,Slov.Lupča

a ďalšie.....

Matej BLAHÚT  (aktívny)

13. rokov 

3.miesto ml.žiaci (2016) ,,D,, Bojnice 

Filip ŠTRBA

13. rokov

3.miesto ml.žiaci (2016) ,,D,, Bojnice 

Matej LETAVAY  (aktívny)

12. rokov

 1. miesto dvojhra ml.žiaci ( 2018 ) ,,D,, Rbk.

 1. miesto štvorhra ml.žiaci ( 2018 ) ,,C,, LTC

 1. miesto dvojhra ml.žiaci ( 2018 ) ,,D,, Liesk.

 1. miesto štvorhra ml.žiaci ( 2018 ) ,,D,, SNV

 2. miesto štvorhra ml.žiaci ( 2018 ) HMR

 3. miesto dvojhra ml.žiaci ( 2017 ) ,,C,, BB.      3. miesto štvorhra ml.žiaci ( 2017 ) MR Rbk. 

 2. miesto st.žiaci ( 2017 ) ,,D,, Rbk štvorhra  3. miesto ml.žiaci ( 2017 ) MR Rbk štvorhra  2. miesto st.žiaci ( 2017 ) ,,D,, Prievidza štvor.

Filip KAŠTÁNEK  (aktívny)

14. rokov

3. miesto štvorhra ml.žiaci ( 2017 ) MR Rbk.

3. miesto štvorhra ml.žiaci ( 2017 ) Prievidza 

Frederika TARAJOVÁ (neaktívna)

22. rokov

3.miesto ženy (2015),,A,, Nitra

3.miesto ženy (2015) ,,A,, Trnava

3.miesto dorast (2015) ,,C,, Jaslov.Boh.

3.miesto dorast (2014),,D,, Ružomberok

3.miesto dorast (2013) ,,C,, Levoča

3.miesto dorast (2013) ,, D ,, B.Bystrica

3.miesto dorast (2012) ,,D,, Levoča

3.miesto st.žiačky (2012) ,, D,, Rbk

2.miesto st.žiačky (2012) ,,D,,B.Bystrica

1.miesto  st.žiačky (2011) ,,D,, Svit

2.miesta ml.žiačky (2010) ,,D,, RK,TN

2.miesta ml.žiačky (2009) ,,D,, LV,KNM

Nina LIČKOVÁ (neaktívna)

20. rokov

1.miesto dorast (2015) ,,D,, Levoča

2.miesto dorast (2015),, C ,, KNM

2.miesto dorast (2015) ,,C,, Levoča

2.miesto dorast (2015) ,,D,, L.Mikuláš

 3.miesto dorast (2014) ,, D ,,Zvolen

2.miesto dorast (2014) ,,D,,Ružomberok

1.miesto dorast (2014) ,,D,,L.Mikuláš

3.miesto dorast (2014),,C,, Zvolen

1. miesto st.žiačky (2013) ,,D,,LevočaFilip MASTIŠ  (neaktívny)

22. rokov

3. miesto dorast (2014) ,, D ,, Zvolen 

1. miesto dorast (2013) ,,D,,Podbrezová

1. miesto dorast (2013) ,,D,,Lipt. Sliače

1.miesto dorast (2013),,D,,Ružomberok  

3. miesto dorast (2013) ,,C,, Levoča

3. miesto dorast (2013) ,,D,,B.Bysrtrica

2.miesto dorast (2012) ,,D,, Lipt. Sliače

3.miesto dorast (2012) ,,D,, Lieskovec

1.miesto st.žiaci (2011) ,,D,,Ružomberok

1.miesto st.žiaci (2010) ,,D,, Slov.Lupča  

3. miesto st.žiaci (2010) ,,D,, Lipt.Sliače

1. miesto st.žiaci (2010) Ružomberok

a ďalšie....

René MESIAR (neaktívny)

22. rokov

1. miesto muži (2015) ,,D,, Matúškovo

2. miesto muži (2015) ,,D,, Lipt.Mikuláš

2. miesto muži (2015) ,,C,, Kys.N.Mesto 

1. miesto dorast (2015) ,,B,, Petržalka

2. miesto dorast (2015) ,,A,, Humenné

3. miesto dorast (2015) ,,B,, Levoča

3. miesto dorast (2015),,C,,VysokéTatry

2.miesto dorast (2014),MR,VysokéTatry

3.miesto muži (2014) ,,C ,, Sliač

3. miesto muži (2014) ,,D,, Lipt. Sliače

2.miesto dorast (2014) ,,C,, Prešov

1. miesto dorast (2014) ,,C,, Levoča

1.miesto dorast (2014) ,,C ,, Zvolen

a ďalšie.....

Ing. Juraj KAPOLKA (aktívny)

50. rokov

2. miesto dvojhra muži 45+ (2016) ,,MSR,,

3. miesto dvojhra muži (2013) ,,D,, L.Sliače

3. miesto dvojhra muži 40+ (2012) ,,MSR,,   

1. miesto dvojhra muži 40+ MSR (2010)

3. miesto dvojhra muži (2010) ,,D, Bria BA 

3. miesto dvojhra muži (2010) ,,D, Bria BA 

1. miesto dvojhra muži 35+ MSR (2007)  

Ing. Ján SUROVÝ  (aktívny)

56. rokov

1.miesto dvojhra HMSR Levice (2019)
1.miesto štvorhra HMSR Levice 2019

3. miesto štvorhra muži C Sliače (2018)

1. miesto dvojhra HMSR muži 55+ (2018)

1. miesto dvojhra ITF muži 55+ (2017) BB
1. miesto štvorhra ITF muži 55+ (2017) BB
3. miesto štvorhra muži 55+ HMSR (2016)
1. miesto dvojhra muži 50+ HMSR (2015) 

1.miesto štvorhra muži 50+ HMSR (2015)  

2. miesto dvojhra muži (2014) ,,D,, L.Sliače
3. miesto štvorhra muži (2014) ,,D,, L.Sliače 
2. m. štvorhra muži (2014) ,,C, Podbrezová 

3. miesto dvojhra muži (2013) ,,D,, L.Sliače

3. miesto štvorhra muži (2012) ,,B, V. Tatry

1. miesto dvojhra ITF muži 50+ (2011) SNV

2. miesto štvorhra ITF muži 50+(2011) SNV 

1. miesto dvojhra muži 50+ HMSR ( 2011 ) 

3.miesto štvorhra muži 45+ HMSR (2009)

2. miesto dvojhra muži (2008) ,,C,, Sliač

a ďalšie..... 

Ing. Jaroslav TARAJ  (aktívny)

51. rokov

1.miesto dvojhra HMSR 50+ (2019) Levice
2.miesto štvorhra HMSR 45+ (2019) Levice
1. miesto dvojhra HMSR 5O+ (2018) Levice
1. miesto dvojhra ITF muži 5O+ (2017) SNV  

1. miesto štvorhra ITF muži 5O+ (2017) BB 

2. miesto štvorhra muži 50+ HMSR (2017) LM

3. miesto dvojhra muži50+ (2016),,A, Levoča 

Ing. Jozef VIRÁG (,,neaktívny,,)

75. rokov

víťazstvo dvojhra muži 2. liga východ (2007)

víťazstvo dvojhra muži 2. liga východ (2006) 

víťazstvo štvorhra muži 2. liga východ(2006)

víťazstvo dvojhra muži 2. liga východ (2005)  

Ing. Oldrich DRAHOVZAL (aktívny)

40. rokov

 3. miesto štvorhra muži (2018) C Sliače 

 2. miesto letné MSR muži 35 + (2017)            3. miesto dvojhra muži (2009) ,,C,, BA 

Barbora BIRČEKOVÁ (aktívna)

31. rokov

3. miesto dvojhra ženy (2007) ,,B,, Rbk.

1. miesto štvorhra ženy (2007) ,,B,, Rbk.

3. miesto dvojhra dorast (2007) ,,C,, SNV

3. miesto štvorhra dorast (2006) ,,C,, KNM

3. miesto štvorhra dorast (2004) ,,C,, KNM 

2. miesto dvojhra dorast (2004) ,,D,, Prešov

Henrieta HÚŠŤOVÁ  (aktívna)

23. rokov

3. miesto dvojhra dorast (2013)D TT

2 miesto štvorhra dorast (2013),D, TT

1 miesto dvojhra dorast (2013),D, Trenčín

2 miesto dvojhra dorast (2013),D, Levoča

2 miesto dvojhra dorast (2013),D, TT 

3miesto štvorhra dorast (2013),C Partizánske

3miesto štvorhra dorast (2013),C, BB

3 miesto dvojhra dorast (2012),D, Púchov

3 miesto dvojhra st.žiačky (2010) ,D, Púchov

1 miesto dvojhra st.žiačky (2009) ,D, KNM

3miesto štvorhra st.žiačky (2009),D,Partizán.

a ďaľšie....

Kristínka KUCBELOVÁ  (aktívna)

12. rokov

1. miesto dvojhta MR 2019 Rbk.          1.miesto štvorhra MR 2019 Rbk.          3.miesto štvorhra st.žiačka KNM 2019
1.miesto dvojhra HMR 2018 Žilina 

1.miesto štvorhra HMR 2018 Žilina

1. miesto dvojhra ml.žiačka 2018 C Prievidza

1.miesto štvorhra ml.žiačka 2018 C Prievidza

1.miesto štvorhra ml.žiačka 2018 D Rbk.

3 miesto dvojhra do 10 rokov2017Patizánske 3 miesto dvojhra do 10 rokov 2017 Baseline  3 miesto dvojhra do 10 rokov 2017 Rbk.      3 miesto dvojhra do 10 rokov 2017 Nováky 3 miesto dvojhra do 10 rokov 2017 Fun BB

 2 miesto štvorhra do 10 rokov 2017 Nováky

 2 miesto štvorhra do 10 rokov2017Prievidza

3 miesto štvorhra do 10 rokov2017Partizánsk

3 miesto dvojhra do 10 rokov2016 Rbk.

Ján BARTOŠ (aktívny)

47.rokov

2.miesto štvorhra HMSR (2019) Levice

2.miesto dvojhra HMSR (2018) LeviceJozef CHMÚRA  (aktívny)

47.rokov

2.miesto dvojhra HMSR (2019) Levice

1.miesto štvorhra HMSR (2019) Levice

,,Ten kto povedal, že nezáleží na tom či vyhráte alebo prehráte, pravdepodobne prehral.,,                                                                          Martina NAVRÁTILOVÁ