Guláš Ó Peň 2020


P R O P O Z Í C I E

tenisového turnaja

Názov : 34. ročník GULÁŠ Ó - PEŇ 2020 

Usporiadateľ : Tenisový klub Ružomberok

Miesto : TK Ružomberok

Termín : 29. - 30. 08. 2020

Počet kurtov a povrch :  6 - tenisových kurtov, antuka

Vekové kategórie :

muži do 45 rokov vrátane ( nar. 1975 a neskôr ) 

muži 45 + ( nar. 1974 - 1960 ),

muži 60 + ( nar. 1959 a skôr )

ženy ( bez rozdielu veku )

Počet účastníkov : 

neobmedzený z Ružomberka, Liptova, Oravy, celého Slovenska a

priľahlého vesmíru

SPONZORI : 

Ing.Vozár Miroslav, Janky Ján, Zrnčík Patrik, Ing. Grenčík Daniel -

Grenstave, Mgr. Vozár Radomír, Olejník Ján - Nábytok z čistého dreva,

MUDr. Iliev Šaňo, MUDr. Masaryk Vladimír, Ing. Kapolka Juraj, MUDr.

Jáger Dionýz, MUDr. Skurcoňák Jozef, Ing. Motyka Maroš

Riaditeľstvo turnaja

- čestný riaditeľ : Ing. OŠKO Dušan

- riaditeľ turnaja : JUDr. Klukoš Branislav

- VR : MADLIAK Martin

Prihlášky a informácie : 

Ing. VIRÁG Jozef , E-mail : rbktenis@gmail.com , T: 0905 160 969

do piatku 28.08.2020 do 17,30 hod.

Žrebovanie :

  28. 08. 2020 o 18,00 hod v klubovni TK Ružomberok

Vklady : 15 €

Hospod. podmienky : každý hráč štartuje na vlastné náklady alebo na náklady materského 

TO. alebo TK. hráča

Ceny : v zmysle tradícií plus finančné ocenenia pre víťazov jednotlivých kategórií

do 45 rokov 100,-€, do 60 rokov 50,- € , nad 60 rokov 25,- € ženy 25,- €

víťazi štvorhry po 25,- € od zakladateľa turnaja Ing. Dušana Oška

Povinnosti hráčov : každý hráč je povinný plniť podmienky ŠTP a riadiť sa pokynmi

usporiadateľa

Ubytovanie : ubytovne a hotely na okolí, resp. pod altánkom

Občerstvenie : manager GULÁŠ - u  Ing. OŠKO Dušan

Spoločenské posedenie : sobota 29.08.2020 od 18:00 pre členov klubu, hráčov a priateľov tenisu

TECHNICKÉ PODMIENKY:

Predpis : Hrá sa podľa pravidiel tenisu a ŠTP

Čakacia doba : 10 min. po vyhlásení zápasu ak hráč nenastúpi na dvorec bude

znovu vyhlásený, ak nenastúpi do 5 min. - skreč

Disciplíny : dvojhra, štvorhra ( aj miešaná ), v prípade záujmu útecha

Spôsob hry : vylučovacím spôsobom na dva vyhraté sety , v každom sete za

stavu 6:6 sa hrá tie-break, prípadný tretí set sa hrá super tie-break

Hrací čas : sobota 9,00 - 20,00 hod, nedeľa od 9,00 hod. do ........

Lopty : Dunlop Fort all court

Námietky : písomne riaditeľstvu podložené fľašou šampanského