Tenisový klub Ružomberok

Tenisový klub bol založený v roku 1953. Areál TKR sa nachádza v západnej časti mesta Ružomberok pri vstupnej bráne do Hrabovskej doliny pod vrchom Čebrať. TK Ružomberok disponuje 6. antukovými dvorcami, ubytovacími a spoločenskými priestormi. Klub má 70 členov (76 hráčov je registrovaných v STZ). Hlavnou úlohou TK Ružomberok je získavanie a výchova tenisovej mládeže, zabezpečenie tréningového procesu a súťažného tenisu (jednotlivci a družstvá) v okrese Ružomberok. Taktiež poskytuje nadšencom tenisu svoje priestory pre amatérsky a rekreačný tenis.

Predseda :                     JUDr. Branislav KLUKOŠ

Podpredseda :              Vladimír ACHIMSKÝ

Tajomník a správca:      Ing. Jozef VIRÁG

Člen výboru:                  Ing. Dušan DUJAVA

Člen výboru:                 Mgr. Matúš PLANČÍK